7. állomás: Istenhez tartozó nemzet

34. Dávid és Saul

Könnyen megy, hogy másokra is tekintettel légy, és magad elé helyezd őket?

Amikor valaki barátságtalan velünk szemben, nagy a kísértés, hogy ezt ugyanúgy viszonozzuk. De mi lenne, ha az ellenkezőjét tennénk?

Gondolj most valakire, akivel nehezen jössz ki. Mit gondolsz, hogyan reagálna, ha amikor barátságtalan veled, te mégis kedvesen reagálnál?
Dávid és Saul
...nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. 1Sámuel 24,12B

Ez történt eddig…

Saul király lett, és kezdetben sikerrel győzte le ellenségeit. Ám a dicsőség a fejébe szállt, és a végén úgy gondolta, ő az egyetlen tehetséges és bölcs ember. Saul fiának, Jonatánnak volt egy nagyon jó barátja: Dávid. Dávid egy átlagos fiú volt, aki apja juhaira vigyázott. Saul bűne miatt Isten a következő királynak Dávidot választotta, nem Jonatánt vagy a testvéreit, noha általában a fiúk örökölték a trónt apjuk halála után.
Miután Dávid egyre több győzelmet aratott, Saul féltékeny lett, és megpróbálta megölni Dávidot. Dávid megszökött, de Saul hónapokon át üldözte, hogy megölje.

1Sámuel 24,1-12

Ezután elvonult onnan Dávid, és Éngedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Éngedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul háromezer válogatott embert Izráelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a zergék kősziklájánál. Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak: Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az ÚR, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz! Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az ÚR attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az ÚR fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az ÚR fölkentje ő! Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után: Uram király! Saul hátratekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör?! Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az ÚR a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek kezet az én uramra, mert az ÚR fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet.

Mi történt ezután?

Mindezek után Saul megértette, hogy Dávid megkímélte az életét, és hogy ő lesz a következő király. Dávid ígéretet tett, hogy nem áll bosszút Saul gyermekein, miután Saul meghal (a királyok gyakran megtették ezt, hogy megszabaduljanak vetélytársaiktól)

Dávid bosszút állhatott volna – mégsem tette! Bízott abban, amit Isten mondott neki a jövőjéről.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 48. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Fegyverek Ez volt a Vaskorszak, így a kardok, pajzsok és lándzsák vasból készültek. Izráelben nem volt kovács, így az ellenséges filiszteusokhoz kellett menniük, amikor fegyverélezésre vagy javításra volt szükségük.

Dávid, a számkivetett Saul király féltékeny lett Dávidra, ezért menekülnie kellett. Egy csapat számkivetett menekült vezére lett, a pusztában élt és folyamatosan menekülnie kellett Saul és hadserege elől.

Saul halála Dávid nem bántotta Sault, de később megölték egy csatában. Dávidot ez annyira megrázta, hogy megszaggatta a ruháit, sírt és nem evett. Dalt írt, amiben Sault „hősnek” és „hatalmas harcosnak” írja le. Elolvashatod a 2Sámuel 1-ben.

 

Beszélgess Istennel!

Van valaki, aki felmérgesít, akire irigykedsz, vagy akitől félsz? Beszéld meg Istennel, miért és hogyan alakulnak ki benned ezek az érzések. Kérd Istent, hogy tudj feléjük szeretettel viszonyulni.

Beszélgessetek!

Ruth és gyermek istentiszteleti tanítója, Elaine együtt elolvasták ezt a bibliai történetet.

Ruth és ikertestvére Sarah egy kis gyülekezet gyermek istentiszteletére járnak
Észak Wales-ben.

Ruth azt kérdezte: „Miért a barlangban ment el (Saul) vécére, miért volt Dávid
a barlang végén és miért vágott ki a ruhájából egy darabot?”

Egy barlangban magában lehetett – válaszolt Elaine. Az országnak azon a részén a barlangok olyan hatalmasok voltak, hogy több száz ember is elfért bennük. Dávid valószínűleg a barlang legmélyén bujkált, mert tudta, hogy Saul halálra keresi őt. Szimpla balszerencse volt, hogy Saul és hadserege pont ugyanabban a barlangban pihent meg. Dávid megértette, hogy nem ölheti meg Sault – noha a követői így akarták – mert ő volt a király. Van egy teóriám a köpennyel kapcsolatban – amit még le kell ellenőriznem otthon, hogy milyen különleges jelentősége volt annak, hogy egy darabot levágott belőle. (Szerk.: az volt a jelentősége, hogy olyan közel ment Saulhoz, hogy megölhette volna, mégsem tette. Később a köpenydarabbal bizonyította Saul előtt, hogy nem az ellensége, hiszen noha az élete a kezében volt, de megkímélte).

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Képzeld azt, hogy te vagy Dávid, és interjút készít veled egy TV csatorna. Kérd meg Túravezetődet, hogy legyen a műsorvezető.

Hogyan válaszolnál ezekre a kérdésekre?
- Hogyan érezted magad, miközben Saul elől menekültél?
- Lehet, hogy tévedett Sámuel, amikor téged kent fel a következő királynak?
- Milyen döntést kellett hoznod, amikor Saul bejött a barlangba?
- Miért nem ölted meg Sault?
- Honnan tudtad, mit a helyes döntés?
- Hogyan segített meg Isten?

Abbahagyva a szerepjátékot kérdezzétek meg egymástól a következő kérdéseket:
Hogyan segít Isten, hogy jó döntéseket hozhassunk?
Emlékszel olyan pillanatra, amikor Isten segített meghoznod egy helyes döntést, akkor is, ha nem volt könnyű?